Skjenn'bjerrehyv'
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-47

Fredningsnr.
150250

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1502-50, 49, 48. Høj, 2,5 x 20 (N-S) x 25 (Ø-V) m. Fra Ø-V en 5 m bred i bunden flad kløft 1 m dyb. Siderne beskårne og ujævne. Græs- klædt i anlæg.
Undersøgelsehistorie  (8)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skjenn'bjerrehyv' kaldes 6 store og en overpløjet Høj paa Neder- og Over-Gramstrup Mark [N. nr. 52-58, svarer til sb. 52,51,50,49,48,47,410]. I "Den danske Lods" kaldes de "Skindbjerghøje"; men Navnet, som Egnens Folk giver dem, maa nok være rigtigst. "Aa skjenn'" = "at skinne" har intet tilfælles med "Skind". Denne østligste af Skinnebjerghøje er 11 Skridt fra Ø-Skjellet mod 12a og er den, som er stærkest beskaaret af Grøften der nordenfor. Den har en grøn Kløft fra Ø-V oveni, hvor en Overligger rager frem i Midten. Det er en prægtig Høj, 90 Skridt i Omkreds. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
52-58 [sb. 52,51,50,49,48,47,410] Skinnebjerrehøiene. No 57 af betydelig Høide; 67 Fod i Tværmaal; afskaaren af en Grøft mod Nord. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, endnu 2,5 m. h. Tværs over den i Ø-V. en 5 m. br., i Bunden flad Kløft, 1 m. d. Siderne beskaarne. Delvis beplantet, Lysthøj. N. nævner en synlig Dæksten af et Kammer (?). Højene 47-52 er "Skinnebjerghøje"..."Skinnebjerghøjene" ligger smukt paa Højdedraget over Vestervig. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 20 (N-S) x 25 (Ø-V) m. Fra Ø-V en 5 m bred i Bunden flad Kløft 1 m dyb. Siderne beskaarene og ujævne. Græsklædt i Anlæg.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1964 Museal restaurering
Journal nr.: 533/66
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved restaureringsarbejde i 1963 [se fredningssag 3470/63] blev der fundet skår af en urne med brændte ben i den sydlige side af toppen. Efter restaureringen viser højen sig med ret regelmæssig form bevokset med græs i anlæg.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 3,7 x 23,0 x 20,0 m. Restaureret. Gl. beskrivelse ikke gældende mere. Regelmæssig og pæn. Største mål på høj i Ø/V-lig retning. ** Seværdighedsforklaring ** 1502:48-50 del af højgruppe, hvorfra smuk udsigt imod N op til Vestervig Kirke og Lodbjerg/Agger området. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i anlæg i Vestervigs udkant. Vandresti fører forbi højgruppen. Herfra fantastisk udsigt.

Litteraturhenvisninger  (0)