Skjenn'bjerrehyv'
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-48

Fredningsnr.
150249

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1502-50, 49, 48. Tingl.:24/1 1887 og 22/6 1911, Sognerådet Høj, af "Skinnebjerghøje", 3,8 x 21 m. Top let sænket, fod afgravet i nord. Græsklædt i anlæg.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skjenn'bjerrehyv' kaldes 6 store og en overpløjet Høj paa Neder- og Over-Gramstrup Mark [N. nr. 52-58, svarer til sb. 52,51,50,49,48,47,410]. I "Den danske Lods" kaldes de "Skindbjerghøje"; men Navnet, som Egnens Folk giver dem, maa nok være rigtigst. "Aa skjenn'" = "at skinne" har intet tilfælles med "Skind". Det er den mellemste af de tre Høje paa Fattiggaardens Mark mod N. Skjellet. Den er lidt flad ovenpaa, ellers en dejlig, ubeskadiget Høj, som holder 93 Skridt i Omkreds. De 4 sidst beskrevne Høje [N. nr. 53-56, svarer til sb. 51,50, 49,48] gjøre en ret Linie paa Højen Ø. for Toppenbjerg og Kippelhøje. Staaer man altsaa paa den næstvestligste af Skinnebjerghøje (53) [sb. 51], har man de tre efterfølgende (54,55 & 56) [sb. 50,49,48] overet med Toppenbjerghøj (68) [sb. 313] og Kippelhøje (76-77) [sb. 291-292]. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
52-58 [sb. 52,51,50,49,48,47,410] Skinnebjerrehøiene. No 56 er af samme Størrelse [51 Fod i Tværmaal, 8-9 Fod høi]; velbevaret. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,8 x 21 m. Top let sænket, Fod let afgravet i N. Mærkesten i n.ø. Side, fredlyst. Højene 47-52 er "Skinnebjerghøje" ..."Skinnebjerghøjene" ligger smukt paa Højdedraget over Vestervig. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Skinnebjerghøje", 3,8 x 21 m. Top let sænket, Fod afgravet i Nord. Græsklædt i Anlæg.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af "Skinnebjerghøje". Mål: 4,0 x 20,5 x 18,0 m. Restaureret. Gl. beskr. ikke gældende mere. Regelmæssig og pæn høj. ** Seværdighedsforklaring ** Som 1502:50. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i anlæg i Vestervigs udkant. Vandresti fører forbi højgruppen. Herfra fantastisk udsigt.

Litteraturhenvisninger  (0)