Skjenn'bjerrehyv'
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-49

Fredningsnr.
150248

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1502-50, 49, 48. Tingl.: 24/11 1887 og 22/6 1911, sognerådet. Høj, af "Skinnebjerghøje", 3,2 x 18 m. I toppen flad sænk- ning i syd. Nord for top lavt skred. Fod afgravet i nord.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skjenn'bjerrehyv' kaldes 6 store og en overpløjet Høj paa Neder- og Over-Gramstrup Mark [N. nr. 52-58, svarer til sb. 52,51,50,49,48,47,410]. I "Den danske Lods" kaldes de "Skindbjerghøje"; men Navnet, som Egnens Folk giver dem, maa nok være rigtigst. "Aa skjenn'" = "at skinne" har intet tilfælles med "Skind". De 4 sidst beskrevne Høje [N. nr. 53-56, svarer til sb. 51,50, 49,48] gjøre en ret Linie paa Højen Ø. for Toppenbjerg og Kippelhøje. Staaer man altsaa paa den næstvestligste af Skinnebjerghøje (53) [sb. 51], har man de tre efterfølgende (54,55 & 56) [sb. 50,49,48] overet med Toppenbjerghøj (68) [sb. 313] og Kippelhøje (76-77) [sb. 291-292]. Fra V. Skjel er denne Høj 22 Skridt, og N-Skjellet mod 11b gaaer den, som de to efterfølgende, temmelig nær. Den er lidt sunken, har et Hul oveni som en Kartoffelkule og er 78 Skridt i Omfang. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
52-58 [sb. 52,51,50,49,48,47,410] Skinnebjerrehøiene. No 55 er 51 Fod i Tværmaal, 8-9 Fod høi, et Hul i Toppen. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,2 x 18 m. I Top en flad Sænkning, 1/3 m. d., en lignende, 2/3 m. d., mod S. Nord for Top et lavt Skred. Fod afgravet i N. Mærkesten i nordøstre Side, fredlyst. 47-49 i et lille kommunalt Anlæg. Højene 47-52 er "Skinnebjerghøje"..."Skinnebjerghøjene" ligger smukt paa Højdedraget over Vestervig. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Skinnebjerghøje", 3,2 x 18 m. I Toppen flad Sænkning, 0,3 m dyb, en lignende men 0,6 m dyb Sænkning i Syd. Nord for Top lavt Skred. Fod afgravet i Nord.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af "Skinnebjerghøje". Mål: 2,8 x 15,5 x 15,5 m. Restaureret. Ny beskr.: Høj. Regelmæssig og pæn. N-lige højside en smule ujævn. ** Seværdighedsforklaring ** Som 1502:50. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i anlæg i Vestervigs udkant. Vandresti fører forbi højgruppen. Herfra fantastisk udsigt.

Litteraturhenvisninger  (0)