Skjenn'bjerrehyv'
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-50

Fredningsnr.
150247

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/7 1903, gdr. Chr. Gramstrup: fredningen tiltrådt af Peder Chr. Christensen. Diplom til Chr. Gramstrup. Afmærkn.: MS 1912, ved løjtnant L. Lassen. I 1916 blev mærkestenen sat dybere i jorden. H. Kjær. Høj, af "Skinnebjerghøje", 2,2 x 15 m. Fod og side beskåret og senere udjævnet. Senere er fod afpløjet i nord og vest med skrå brink. Mod SØ en aftrampet delvis ubevokset skrænt. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skjenn'bjerrehyv' kaldes 6 store og en overpløjet Høj paa Neder- og Over-Gramstrup Mark [N. nr. 52-58, svarer til sb. 52,51,50,49,48,47,410]. I "Den danske Lods" kaldes de "Skindbjerghøje"; men Navnet, som Egnens Folk giver dem, maa nok være rigtigst. "Aa skjenn'" = "at skinne" har intet tilfælles med "Skind". Denne Høj er 49 Skridt lige Vest for Skjellet mellem Matr. 11a og 11b; Højen lige for Grøften. Den er 70 Skridt i Omfang, omtrent ubeskadiget og kun lidt sunken i Midten. De 4 sidst beskrevne Høje [N. nr. 53-56, svarer til sb. 51,50, 49,48] gjøre en ret Linie paa Højen Ø. for Toppenbjerg og Kippelhøje. Staaer man altsaa paa den næstvestligste af Skinnebjerghøje (53) [sb. 51], har man de tre efterfølgende (54,55 & 56) [sb. 50,49,48] overet med Toppenbjerghøj (68) [sb. 313] og Klippelhøje (76-77) [sb. 291-292]. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
52-58 [sb. 52,51,50,49,48,47,410] Skinnebjerrehøiene. No 54 er 40 Fod i Tværmaal, 7-8 Fod høi, lidt sunken midt i. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,2 x 15 m., noget uregelmæssig af Form ved gl. Beskæring af Fod og Side og senere Udjævning. Senere er Fod afpløjet i N. og V., med skraa Brink, indtil ca. 1 m. h. Mærkesten i nordre Side, fredlyst. Højene 47-52 er "Skinnebjerghøje"..."Skinnebjerghøjene" ligger smukt paa Højdedraget over Vestervig. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Skinnebjerghøje", 2,2 x 15 m. Fod og Side beskaaret og senere udjævnet. Senere er Fod afpløjet i Nord og Vest med skraa Brink. Mod SØ en aftrampet delvis ubevokset Skrænt. Græsklædt i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af "Skinnebjerghøje". Top let affladet imod SV. Højsiden bærer tydelige spor efter alvorlige, nu tilgroede kreaturskader. Værst imod V, SV, S og SØ, hvor der tæt op til top af høj ses tilgroet 20-30 cm. høj skrænt. Større tilgroet hulning omkring M.S. ** Seværdighedsforklaring ** Flot udsigt over Krik Vig til Thyborøn. Del af højgruppe. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager i Vestervigs udkant. Vandresti fører forbi højgruppen. Herfra fantastisk udsigt.

Litteraturhenvisninger  (0)