Skjenn'bjerrehyv'
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-51

Fredningsnr.
150246

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/8 1916, gdr. Thomas Thomsen, Neder Gramstrup. Diplom Afmærkn.: MS 1917, ved H. Kjær. Høj af "Skinnebjerghøje", 3 x 17 m. I top sænkning. I syd og SØ ubetydelige sænkninger. Trådhegn over Ø-V. Græsklædt i ager. Matr.nr. 10i: Høj i skel til matr.nr. 10k af Vestervig.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skjenn'bjerrehyv' kaldes 6 store og en overpløjet Høj paa Neder- og Over-Gramstrup Mark [N. nr. 52-58, svarer til sb. 52,51,50,49,48,47,410]. I "Den danske Lods" kaldes de "Skindbjerghøje"; men Navnet, som Egnens Folk giver dem, maa nok være rigtigst. "Aa skjenn'" = "at skinne" har intet tilfælles med "Skind". Denne Højs Nordende er kun 13 Skridt fra Sydenden af den sidstnævnte. Den har en gammel Fordybning i Midten, er en kjøn Høj, men ikke saa stor som den forrige, da den kun har 88 Skridt i Omfang. De 4 sidst beskrevne Høje [N. nr. 53-56, svarer til sb. 51,50, 49,48] gjøre en ret Linie paa Højen Ø. for Toppenbjerg og Kippelhøje. Staaer man altsaa paa den næstvestligste af Skinnebjerghøje (53) [sb. 51], har man de tre efterfølgende (54,55 & 56) [sb. 50,49,48] overet med Toppenbjerghøj (68) [sb. 313] og Klippelhøje (76-77) [sb. 291-292]. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
52-58 [sb. 52,51,50,49,48,47,410] Skinnebjerrehøiene. No 53 er af samme Tværmaal [63 Fod], 10-11 Fod høi; Hul i Toppen. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,8 x 17 m. I Top en Sænkning, 3/4 m. d., 3 m. br. Traadhegn over i Ø-V. I S. og Sø. ubetydelige Sænkninger. - Fredlystes af Gaardejerne Th. Chr. Thomsen, N. Gramstrup, og Dorsens Gramstrup, Vestervig. Højene 47-52 er "Skinnebjerghøje" ..."Skinnebjerghøjene" ligger smukt paa Højdedraget over Vestervig. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Skinnebjerghøje", 3 x 17 m. I Top Sænkning. I S og SØ ubetydelige Sænkninger. Traadhegn over Ø-V. Græsklædt i Ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af "Skinnebjerghøje". I top sænkning 4 x 2,5 m., ca. 0,75 m. dyb. Åben mod V. Let sænkning på højtop imod SV. Siderne let uregelmæssige med begyndende nedslidning på sti op ad Ø-side. ** Seværdighedsforklaring ** Samme som 1502:47. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager i Vestervigs udkant. Vandresti fører forbi højgruppen. Herfra fantastisk udsigt.

Litteraturhenvisninger  (0)