Skindbjerghøje
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-52

Fredningsnr.
150245

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/11 1916, gdr. Peder Dorses Gramstrup, Vestervig. Diplom Afmærkn.: MS 1917, ved H. Kjær. Høj af "Skinnebjerghøje", 4,2 x 22 m, på faldende terræn. I top gammel gravning indtil 0,7 m dyb og 4 m bred fortsat mod nord. Mod syd overfladisk afgravning 4 m bred, 0,3 m dyb. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skjenn'bjerrehyv' kaldes 6 store og en overpløjet Høj paa Neder- og Over-Gramstrup Mark [N. nr. 52-58, svarer til sb. 52,51,50,49,48,47,410]. I "Den danske Lods" kaldes de "Skindbjergbjerghøje"; men Navnet, som Egnens Folk giver dem, maa nok være rigtigst. "Aa skjenn'" = "at skinne" har intet tilfælles med "Skind". Fra Skinnebjerghøje har man en smuk Udsigt over det tæt N. for liggende Vestervig. Denne By, der ikke er 50 Aar gammel, har nu flere Haandværkere, Herredsfoged, Thing og Arresthus, Distriktslæge, Apothek, Gjæstgiversted, Teglværk, Mølle m. m. m. (den nordvestligste) Det er en prægtig, stor Høj, 112 Skridt i Omfang, ubetydelig sunken mod N. Den er beliggende 2-300 Alen SO for Distriktslægeboligen i Vestervig. Da den er ompløjet, er den firkantet ved Foden. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
52-58 [sb. 52,51,50,49,48,47,410] Skinnebjerrehøiene. No 52 er 63 Fod i Tværmaal, 11-12 Fod høi; udgravet oveni. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4,2 x 22 m., paa faldende Terræn. I Top en gl. Gravning, indtil 3/4 m. d., 4 m. br., fortsat aabent ud mod N. Mod S. en overfladisk Afgravning, 4 m. br., 1/3 m. d. Fredlystes af Gaardejer Dorsens Gramstrup, Vestervig. Højene 47-52 er "Skinnebjerghøje"..."Skinnebjerghøjene" ligger smukt paa Højdedraget over Vestervig. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Skinnebjerghøje", 4,2 x 22 m, paa faldende Terræn. I Top gammel Gravning indtil 0,7 m dyb og 4 m bred fortsat mod Nord. Mod S overfladisk Afgravning 4 m bred, 0,3 m dyb. Græsklædt i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskr. dog med flg. tilføjelser: Ved nordre højfod tilgroet 30-40 cm. høj skrænt. Midt på sydøstre højside nu tilgroet alvorlig kreaturskade. 30 cm. høj brink. ** Seværdighedsforklaring ** Samme som 1502:47. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager i Vestervigs udkant. Vandresti fører forbi højgruppen. Herfra fantastisk udsigt.

Litteraturhenvisninger  (0)