Vorm'hyv
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-67

Fredningsnr.
140241

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/7 1903, gdr. Peter Jespersen Diplom Afmærkn.: MS 1912, ved løjtnant L. Lassen Høj, af "Ormehøje", 3 x 16 m. I top sænkning 0,3 m dyb med jord udkastet i nord. Vest- og sydsiden står med skred. Stør- re afgravning i NØ, S- og SV-side fladt indsænkede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vorm'hyv'. Saales kaldes tre Høje [N. nr. 175-177, svarer til sb. 67-69], der ere beliggende ca. 400 Alen S. for den søndre Ørum Bro og tæt Ø. for Vejen, som gaaer fra Vestervig gjennem Trankjær og Handrup til Ørum. De ere alle paa Matr. No. 9 i Handrup, tilhørende Jesper Pedersens Enke. Den nordvestlige Høj har været megt stor, men er tidligere udkastet og danner ligesom Terrasser mod S. - I N. Siden er en vældig Lergrav, og Vejgrøften har gjort V. Siden Skade. Den er 24 Skridt fra N. Skjel. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vormhøiene [E. 175-177, svarer til sb. 67-69]: 175 er 73 Fod i Tværmaal, 9 Fod høi; formodentlig udgravet; - 176 er af 46 Fods Tværmaal, 7-8 Fod høi; Midten udgravet; Siderne kvadratisk afksaarne; - 177 af Tværmaal 47 Fod, nu høist 6 Fod h. Toppen afgravet, men forøvrigt i god Stand. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, opr. ca. 2,5, nu 3,0 m. h, 16 m. br. I Top en aflang Sænkning, 1/3 m. d., med Jord udkastet mod N.; V. og s. Side staar med Skred. Mod Nø. i Foden en større Afgravning et Par m. ind., 5-6 m. l. Søndre og sv. Side fladt indsænkede. Mærkesten i vestre Top. fredlyst. - Nr. 67-69 = "Ormhøje". Bevoksning: 1980: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Ormehøje". 3 x 16 m. I top Sænkning 0,3 m dyb med Jord udkastet i Nord, Vest- og Sydsiden staar med Skred. Større Afgravning i NØ. S- og SV-Side fladt indsænkede.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr. Mindre vindfælde ved NV-re højfod. Her også grantræ, der står i fare for at vælte. Bør fældes. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Helt tilgroet af træer, ligger i lille træbevokset område ud mod landevej ved Ørum Sø.

Litteraturhenvisninger  (0)