Sælshyv
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-57

Fredningsnr.
150241

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: 16a (cr). Tingl.: 9/7 og 19/11 1903, proprietær Thøger Kjærgaard. Diplom Afmærkn.: MS 1912, ved løjtnant L. Lassen Høj, "Salshøj", 2,2 x 16 m på faldende terræn. Fod let beskå- ret i syd. På toppen en løs større sten. Ujævn overflade. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Høj er beliggende NO. for den gamle Vej, som gaaer fra Kjærgaard til Oxenbøl, omtrent 100 Alen fra Fjordbakken ved "Kjargaardsstøld". Højen er lav og ubetydelig, men paa dens Top staaer en Sten paa en Maade, at det vist ikke kan være en Overligger, som har forskudt sig. Stenen er nogenlunde ordentlig firkantet, vel 1/2-3/4 Alen høj, og der er vel ikke noget Bogstavtegn paa Vestsiden (?). Denne Sten - om Overligger eller Bauta kan Meddeleren ikke afgjøre - vender sig nok ikke mere, hvergang der bages Brød i Kjærgaard, og Risen fra Kjærgaardsstøld har ophørt at aabenbare sig, altsammen siden Oplysning fik Indgang der i Huset. - Men den nuværende Ejer har lovet Meddeleren, at han ikke skal tage Stenen paa Sælshøj bort, før en Videnskabsmand har erklæret, om den har Betydning eller ej. Og hans Sønner have vistnok i deres Skoletid faaet saamegen Veneration for Oldtidsminder, at de ville vide at frede dem. Støld eller Støl har vel her samme Betydning som i Norge. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sælshøi, 47 Fod i Tværmaal; 5-6 Fod høi, velbevaret; Toppen afgravet og derved er Sten kommen frem. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Sælshøj", 2,2 x 16 m., paa faldende Terrain. Ujævn i Overfladen, Fod let beskaaret i S. Mærkesten i s. Side, fredlyst. Paa Top en løs, større Sten. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Salshøj", 2,2 x 1 m paa faldende Terræn. Fod let beskaaret i Syd. Paa Toppen en løs større Sten. Ujævn Overflade. Græsklædt i Ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskr. M.S. henligger væltet på søndre højside. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i uopdyrket areal i sommerhusområde. Omtalte fredningssten ligger stadig på sydsiden.

Litteraturhenvisninger  (0)