Vorm'hyv
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-69

Fredningsnr.
15022

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/7 1903, gdr. Peter Jespersen Diplom Afmærkn.: MS 1912, ved løjnant L. Lassen Høj, af "Ormehøje", 1,8 x 15 m. Flad top.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vorm'hyv'. Saales kaldes tre Høje [N. nr. 175-177, svarer til sb. 67-69], der ere beliggende ca. 400 Alen S. for den søndre Ørum Bro og tæt Ø. for Vejen, som gaaer fra Vestervig gjennem Trankjær og Handrup til Ørum. De ere alle paa Matr. No. 9 i Handrup, tilhørende Jesper Pedersens Enke. Den søndre Høj er 35 Skridt S. for den nordvestlige Høj [sb. 67] og et Par Skridt fra Vejgrøften. Den holder 72 Skridt i Omfang, er flad ovenpaa, ubetydelig ramponeret og somme Steder lyngbegroet. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vormhøiene [E. 175-177, svarer til sb. 67-69]: 175 er 73 Fod i Tværmaal, 9 Fod høi; formodentlig udgravet; - 176 er af 46 Fods Tværmaal, 7-8 Fod høi; Midten udgravet; Siderne kvadratisk afksaarne; - 177 af Tværmaal 47 Fod, nu høist 6 Fod h. Toppen afgravet, men forøvrigt i god Stand. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8 x 15 m., flad i Top. Mærkesten i vestre Side; fredlyst. - Nr. 67-69 = "Ormhøje". Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, af "Ormehøje", 1,8 x 15 m. Flad Top.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr. Søndre højfod ganske lidt optrådt af kreaturer. En del gamle løvtræer skæmmer højen, der nu virker meget forsømt. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Høj i træklædt areal ved landevej.

Litteraturhenvisninger  (0)