Kornerup By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020409-25

Fredningsnr.
322687

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr. nr. 1c og 1h Kornerup By og Sogn Milepæl med Christian d. VII's navnetræk og længdeangivelsen 5 Mil samt tilhørende areal, der er 1,60 m i kvadrat.
Undersøgelsehistorie  (4)
1945 Tinglysning
Kulturstyrelsen
Uddrag fra fredningskendelsen: 1. Milepælen og tilhørende areal fredes. 2. Ejendomsretten over milepælen og tilhørende grund tilhører Kornerup-Svogerslev Kommune. 3. Vedligeholdelse af milepælen og grunden påhviler kommunen, der dog har overdraget dette til ejer af matr. nr. 1c og 1h af Kornerup By Emil Larsen, sålænge han ejer ejendommen. 4. Sognerådet forbeholder sig ret til at indsætte en jernlåge i det østlige hegn med adgang for sognerådet eller dets repræsentanter. 5. Sognerådet forbeholder sig ret til nødvendig regulering af vejsvinget.

2014 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten i Kornerup By overfor Kornerup mølle. Påskrift: CR VII 5 MIIL. Granit keglestub, erstatning for oprindelig milesten af norsk marmor. (E.Draiby, Gamle Danske Milepæle, 1990, S132)

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Milestenen er lavet af gråbrun granit. Den er i pæn stand men bør afrenses og opmales. Påskrift: CR VII 5 MIIL Mål: 11 105x105x38 6,5 64 og 14 144,5 54 78 2,5

Litteraturhenvisninger  (0)