Trankjær
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-74

Fredningsnr.
15024

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/7 1903, gdr. Lars Vilhelm Yde. Diplom Afmærkn.: MS 1912, ved løjtnant L. Lassen Høj, 2 x 13 m. Let sænket i top. Næsten hele overfladen har været skrællet af, nu tilgroet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Høj er 70 Skridt V. for Vejen, tæt op til N. Skjel. Den er flad ovenpaa, men noget ramponeret om Siderne, 17 Skridt i N.-S. og 11 i Ø.-V. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
48 Fod i Tværmaal, 7 Fod høi; lidt udgravet hist og her; affladet ovenpaa. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,0 x 13 m., let sænket i Top. I ældre Tid er næsten hele Overfladen afskrællet, tilgroet, med smaa Brinker foroven. Maa være F.M. og have M.S. Notering forglemt. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 13 m. Let sænket i Top. Næsten hele Overfladen har været skrællet af, nu tilgroet.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Flad, let sænket top. Midt på højside hele vejen rundt gl., nu tilgroet kreaturskade med op til 30 cm. høj brink. Der pløjes for tæt til højfod mod N. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Græsklædt høj i ager. FMsten på østside hælder

Litteraturhenvisninger  (0)