Høje-Tåstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Høje-Taastrup

Sted- og lokalitetsnr.
020214-78

Fredningsnr.
322852

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1842 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Ca. 63 x 63 x 125 cm. På stenens forside ses en kongekrone, kong Christian d. 8´s monogram og teksten "2½". Inskriptionerne er opmalet med rød farve. Inskriptionerne kan opmales som hidtil i samme omfang, farve og typografi.
Undersøgelsehistorie  (1)
2014 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Stenen er mellemgrå og af granit. Dens tilstand er god, men den trænger til let afrensning og opmaling. Står bag stålhegn med plankeværk på de tre sider. Påskrift under krone: C R VII 2½ Mål: 8,5 62,5x62,5x23 3,5 42 og 6 86,5|til|kehl 30 45 2 Står bag stålhegn med plankeværk på de tre sider.

Litteraturhenvisninger  (0)