Trankjær
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-76

Fredningsnr.
15025

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/7 1903, gdr. Lars Vilhelm Yde Diplom Afmærkn.: MS 1912, ved løjtnant L. Lassen. Høj, 2,2 x 16 m. I SØ mindre hul ved fod, 2 m bredt, 0,5 m dybt. Afskrælning NV for top. Fod afpløjet i øst.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den er SO. for den foregaaende, kun 9 Skridt V. for Vejen, og dens S. Side 13 Skridt N. for Diget, som gaaer i Ø. fra Ø. Siden af Vejen. Den er omtrent ubeskadiget og flad ovenpaa, holder 18 Skridt i N.-S. og 13 i Ø.-V. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret, undtagen at Foden er lidet afskaaren; Tværmaal 48 Fod; Høide 7-8 Fod. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,2 x 16 m. I Sø. en mindre Gravning ved Foden, 2 m. br., 1/2 m. d. Afskrælning nv. for Top., Fod let afpløjet i Ø. Mærkesten i østre Side, fredlyst. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,2 x 16 m. I SØ mindre Hul ved Fod, 2 m bredt, 0,5 m dybt. Afskælning NV for Top. Fod afpløjet i Øst.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Flad top. I SØ mindre, nu helt tilgroet hul ved fod, 2 m. bredt, 0,5 m. dybt. På nordre højside gl., nu helt tilgroet kreaturskade med op til 30-40 cm. høj brink. Der pløjes lidt for tæt til højfod imod V. M.S. på østre højside hælder og bør rettes op. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager. Landevej på højens østside.

Litteraturhenvisninger  (0)