Villerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-87

Fredningsnr.
15028

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1502-8, 7. Høj, 3 x 17 m. I top en sænkning 4 m br., 0,6 m dyb, noget afgravet. Vestsiden med stejl delvis ubevokset skrænt. Syd- siden med delvis tilgroet brink, N-siden med høj og mest tilgroet brink. Græs-lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Høj, den nordostligste af de tre paa denne Mands Mark, er ved Foden 21 Skridt i N.-S. og 20 i Ø.-V. Den ligger V.t.S. for den foregaaende. Der er taget noget bort af Ø. Siden, lidt er skredet ned mod S., og der er en meget dyb Kartoffelkule oveni. Derimod er den ubeskadiget mod V. og N. Bevoksning: 1983: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tildels ødelagt. Bevoksning: 1983: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,0 x 20 m. I Top en Sænkning, 4 m. br., 2/3 m. d.; noget afgravet i N. og Ø., med stejl Side (frisk) ellers skraat, ældre. Bevoksning: 1983: Græs

1934 Museal besigtigelse
Journal nr.: 122/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1934 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 122/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmodning om fredning af højene sb. 86-89.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 17 m. I Top en Sænkning 4 m br., 0,6 m dyb, noget afgravet. Vestsiden med stejl delvis ubevokset Skrænt. Sydsiden med delvis tilgroet Brink, Nordsiden m. høj og mest tilgroet Brink. Græs- og lynggroet i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Nybeskrivelse efter restaurering i juni 1982: Mål: 2,8 x 14,0 x 14,0 m. Gammelt hul i top, 0,8 m. dybt, 3 m. i diam. Forneden på S-lige højside ujævnheder efter nu næsten tilvoksede kreaturskader. Siderne har iøvrigt et jævnt forløb efter retablering af højfoden, dog ses i NØ en 0,15 m. høj kant nederst på siden, hvor en del af den pålagte fyld er skyllet ned, så faskinen er synlig. Langs resten af højfoden i N tendens til, at de pålagte græstørv skiller omkring faskinen. Tilvoksningen er bedst i N og Ø, mindre vellykket i V, hvor der er sået græs. Både Ø- og V-siden står pænt og stort set uden revner. Ved besigtigelsen var der pløjet omkring højen, og et traktorspor sås over V-lige højfod. 3 rydningssten lå midt på V-siden. De blev trillet ned og lagt op til foden. Der sås en påbegyndt rævegrav øverst på N-siden - der blev lagt en sten i hullet. Rydningssten og kørsel på højfod påtalt. Forsigtighed med højfoden indskærpedes. OBs: Uoverensstemmelse i diam.-mål med ældre beskrivelse og JHB's besigtigelse (3,0 x 17,0 x 17,0 m.). Målet vil blive kontrolleret. ** Seværdighedsforklaring ** Højen fremtræder nu igen smukt i landskabet. Der bør evt. foretages en lettere reparation til efteråret. Bevoksning: 1983: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)