Marup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030316-146

Fredningsnr.
322591

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2014 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten på milepælshøj (ca. 8 x 12 m). Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Ca. 104 x 104 x 212 cm. På forsiden af stenen er indhugget Christian den 7´s monogram og teksten "7 MIIL". Teksten er opmalet med rød farve. Inskriptionen kan opmales som hidtil i samme omfang, farve og typografi.
Undersøgelsehistorie  (1)
2014 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Mellemgrå granit. Rimelig god tilstand men bør afrenses og opmales. Påskrift: CR VIII 7 MIIL Mål: 13 104x104x40 6 64,5 og 14 145 54 78 2,5 Trefløjet hæk omkring stenen.

Litteraturhenvisninger  (0)