Ågerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030319-135

Fredningsnr.
312586

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2014 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten. Keglestub med kehl på keglen. Ca. 63 x 63 x 119 cm. På fronten af milestenen er indhugget Christian den 8´s monogram og teksten "7 ½". Inskriptionen er opmaled med rød farve. Inskriptionen kan opmales som hidtil i samme omfang, farve og typografi.
Undersøgelsehistorie  (1)
2014 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Lys gråbrun granit. Stenen er i rimelig god stand men bør afrenses og opmales. Påskrift: CR VIII 7½ Mål: 7,5 63x62x15 3 46 og 8 88 31 47 2,5 En trefløjet hæk omgiver stenen.

Litteraturhenvisninger  (0)