Holbæk
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030303-215

Fredningsnr.
312429

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2014 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten på milepælshøj (ca. 7 x 5 m). Milestenen er 105 x 105 x 210 cm. På fronten af milestenen er indhugget Christian den 8´s monogram og teksten "8 MIIL". Inskriptionen kan opmales som hidtil i samme omfang, farve og typografi.
Undersøgelsehistorie  (1)
2014 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Lysegrå granit. Pæn stand. Påskrift :CR VIII 8 MIIL Mål: 14 144,5 54 78 2,5 og 13 104x104x? 6 64,5 Trefløjet hæk omgiver stenen.

Litteraturhenvisninger  (0)