Holbæk
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030303-216

Fredningsnr.
312424

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2014 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Påskrift: CR VIII 8½ Mål: 8,3 62,5x62x25 3,5 46,5 og 9 84,5 31 47,5 2,5 Stenen er omgivet af en trefløjet tjørnehæk
Undersøgelsehistorie  (1)
2014 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Grå granit. Milestenen er i rimelig god stand. Den bør afrenses og opmales samt hæves 30-40 cm. Påskrift: CR VIII 8½ Mål: 8,3 62,5x62x25 3,5 46,5 og 9 84,5 31 47,5 2,5 Stenen er omgivet af en trefløjet tjørnehæk

Litteraturhenvisninger  (0)