Værslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030610-108

Fredningsnr.
312118

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Milepæl/-sten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2015 e.Kr.)

Milepælhøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2015 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten. Milestenen er 108 x 108 x 200 cm. På forsiden ud mod vejen er en inskription med kongekrone og Christian d. 8´s monogram samt teksten ”13 MIIL”. Stenen angiver 13 mil fra København på strækningen København-Kalundborg. Stenen kan opmales som hidtil i de oprindelige farver med linoliemaling og i samme typografi og omfang. Stenen står på en milepælshøj, der er 600 x 700 cm. På højen, men vest for milestenen, står en mindre sten, der er 15 x 15 x 30 cm med inskriptionen ”GM”.
Undersøgelsehistorie  (2)
2015 Registreringsprojekt/milesten
Roskilde Museum
Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Lys gråbrun granit. I god stand men bør afrenses og opmales (rester af guldbronze). Milestenen står på en lille forhøjning. Påskrift under krone: CR VIII 13 MIIL Mål: 10,5 105x105x28 664,5 og 14 144,5 54 79 2,5

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

Litteraturhenvisninger  (0)