Karlstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Solrød

Sted- og lokalitetsnr.
020505-59

Fredningsnr.
332850

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2015 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten af typen keglestub med kehl på keglen, stående på milestenshøj og omkranset af en lav hæk. Stenen er ca. 106 x 106 x 205 cm. På stenens forside er en kongekrone, kong Christian d. 8´s monogram og teksten "4 MIIL". Inskriptionen er opmalet med rød farve. Inskriptionen kan opmales som hidtil i samme omfang, farve og typografi.
Undersøgelsehistorie  (2)
2015 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Mellemgrå granit. I god stand men trænger til afrensning og opmaling. Står i rabat på ca. 40 cm høj jordvold. Påskrift under krone: C R VII 4 MIIL Mål: 11 105,5x105,5x34 6 63 og 14 144|til|kehl 54 77,5 2,5

2020 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)