Villerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-88

Fredningsnr.
15029

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 15 m ( i skel mest på 4k). Uregelmæssig afgravet i vest, syd og nord. I top to sænkninger, den mest centrale 4 m bred, 1 m dyb. Nederst over vestre fod går skeldige.
Undersøgelsehistorie  (8)
1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 m. h. I ældre Tid rundt om temmelig uregelmæssig afgravet, især i V. og S., samt, tilgroet, i Ø. I Top 2 Sænkninger, den mest centrale 4 m. br., 1 m. d. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1934 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 122/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmodning om fredning af højene sb. 86-89.

1934 Museal besigtigelse
Journal nr.: 122/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 15 m (i Skel mest paa 4.k). Uregelmæssig afgravet i Vest, S og N. I Top Sænkninger, den mest centrale 4 m bred, 1 m dyb. Nederst over vestre Fod gaar Skeldige.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr. Graner på V-side af høj bør fældes. Indgår i højgruppe smukt beliggende på bakkedrag. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager, bevokset med et træ på østsiden. Dige op mod højens vestside.

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)