Villerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-89

Fredningsnr.
15027

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1502-8, 7. Høj, 4,5 x 24 m. Fra fod til top mod SØ en 4 m bred, 1,5 m dyb sænkning. Ringe hul i nord. Toppen affladet og let kon- kav. Smuk høj. Græs- og lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lige S. for den sidst beskrevne og ca. 20 Skridt fra Markens S. Skjel, noget længere fra V. Skjel, er denne store Høj. Den er skæmmet af en vældig Skure, som er kastet ud mod SO., men den ser godt ud mod S., V. og N. Skjellet V. for er ikke afsat paa Kortet, men at Loddens No. og Litr. er 4b fremgaaer af Matriculslisten. V. for er Hovedparcellen, 4a. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jevnstore Høie [E. 316-317, svarer til sb. 86 og 89], som tildels ere udgravede. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4,5 x 23 m. Fra Top til Fod mod Sø en indtil 4 m. bred Sænkning, indtil 1,5 m. d.; ringe Hul i nordre Side. Kunde 1916 ikke fredlyses. Bevoksning: 1980: Græs

1934 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 122/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmodning om fredning af højene sb. 86-89.

1934 Museal besigtigelse
Journal nr.: 122/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4,5 x 24 m. Fra Fod til Top mod SØ en 4 m bred, 1,5 m dyb Sænkning. Ringe Hul i Nord. Smuk Høj. Græs- lynggroet i Ager. Toppen affladet og let konkav.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr. Hertil: Nu tilgroet kreaturaftrædning af NV-højfod. Nyere kreaturskade ved S-lige højfod, 30 cm. høj ubevokset brink. Højen hegnet, men kreaturer er alligevel kommet op på høj (friske kokasser). ********************************************* Genbesigtigelse 4.5.1983: Skader i S delvis udbedret, men kanten kan stadig ses. Traktorspor over N-lige højfod. Traktorspor påtalt. Ejer anmodet om at jævne uregelmæssigheder i højfod. ALO Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)