Taabjerghøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-91

Fredningsnr.
15026

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. "Taabjerghøj", 2 x 14 m. I top stor sænkning 4-5 m bred, 0,6 m dyb. Nordsiden stærkt afgravet. Top og sider i det hele taget meget forgravede og hullede. Større hul i syd. Vest- siden optrådt af kreaturer, og næsten uden bevoksning. Græs- groet med enkelte gran og stubbe. I ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hele Toppen er borte af denne Høj, og i dens Sted er der tre store, flade Huller oveni. Den er SO. for Villerup Byes Gaarde og 40 Skridt S. for Vejen, hvor den drejer ned til Byen (mod NV.). Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Taabjerg(Topbjerg?)høj, 2,0 x 14 m. I Top en stor, gammel Sænkning, 4-5 m. br., 2/3 m. d. Nordre Side stærkt afgravet, Foden paa alle Sider; i søndre Side en større Gravning. Beplantet. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Taabjerghøj", 2 x 14 m. I Top stor Sænkning 4-5 m bred, 0,6 m dyb. Nordsiden stærkt afgravet. Top og Sider i det hele taget meget forgravede og hullede. Større Hul i Syd. Vestsiden optraadt af Kreaturer og næsten uden Bevoksning. Græsgroet med enkelte Gran og Stubbe. I Ager.

1952 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1310/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1310/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ønsket frigivelse af den fredede høj blev ikke imødekommet, da højen indgår i en større højgruppe. Beskadigelserne er så ringe, at de let kan udbedres. Ved samme lejlighed blev ejeren bedt om at indhegne højen, hvis der er kreaturer på marken.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr., dog mål korrigeret: 2,0 x 13,0 (Ø/V) x 11,5 (N/S) m. Høj nu helt bevokset. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)