Villerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-92

Fredningsnr.
150210

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Enkeltfund, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 11/10 1933, Geodætisk Institut. Høj, 3,5 x 14 m. Stærkt afskåret i syd og vest. Siderne ujævne. Græs- og lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (13)
1876 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brudstykker af mindst 3 små bronzringe og et armbånd samt et fragment af en bronzenål. Efter H. Kjær muligvis fra sb. 92.

1876 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Høj er tæt SO. for Huset, hvor det nu staaer og 20 Skridt fra Vejen, som gaaer langs med S. Skjel. Den er 24 Skridt i N.- S. og 18 i Ø.-V., og der er kastet en vældig Skure i den tværs over fra Ø.-V. Der er Kartoffelkuler i S. Siden og der fandtes for et Par Aar siden en Urne, som hensmulrede. Der er ogsaa taget Fyld til Grunden under Huset. Ejeren vilde gjærne være den Høj kvit, da den betager ham Udsigten mod SO.

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 311-312, svarer til sb. 93 og 92] ligge paa en Banke; 311 er 52 Fod i Tværmaal, 10 Fod høi; der er gravet i den flere Steder og Foden er kvadratisk afskaaren; 312 er 67 Fod x 12 Fod; Siderne ere afgravede ved Foden og Midten udkastet.

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,8 m. h., godt og vel den nordre Halvdel; stærk afskaaret i S. og V. N: fundet en Urne. Paa Stedet opgaves at være fundet Bronzeringe, der kom til Randrup Degn (s: Nielsen). Mulig B. 1593-94.

1943 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 653/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmodning om fredning af højen. En fredning af Geodætisk Institut blev tinglyst den 11.10.1933.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 x 14 m. Stærkt afskaaret i Syd og Vest. Siderne ujævne. Græs- lynggroet i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 653/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr. Bevokset mod V med bl.a. gyvel.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i have, omgivet af græsplæne og mod syd juletræsbevoksning. Mod øst ager.

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)