Villerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-93

Fredningsnr.
150211

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,8 x 10 (Ø-V) x 15 (N-S) m. Toppen afgravet. Det meste af østre side bortgravet og overpløjet. Siden mod vest med delvis ubevoksede brinker. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Høj er kun 16 Skridt N.V. for den forrige og 15 Skridt fra N. Skjel. Den er lidt afklædt mod SV., og der er en lille Skure oveni mod Ø., men den maa forøvrigt kaldes ubeskadiget. Omkredsen er 70 Skridt. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 311-312, svarer til sb. 93 og 92] ligge paa en Banke; 311 er 52 Fod i Tværmaal, 10 Fod høi; der er gravet i den flere Steder og Foden er kvadratisk afskaaren; 312 er 67 Fod x 12 Fod; Siderne ere afgravede ved Foden og Midten udkastet. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,8 x 16 m. I Top en Sænkning, aaben mod Ø., 3 m. br., 2/3 d.; mod Ø. overpløjet; flad Sænkning i Sv., Fod afpløjet. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,8 x 10 (Ø-V) x 15 (N-S) m. Toppen afgravet. Det meste af østre Side bortgravet og overpløjet. Siden mod Vest med delvis ubevoksede Brinker. Græsgroet i Ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr. Siden mod V nu helt tilgroet. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)