Villerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-94

Fredningsnr.
150212

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 22 m. Hele siden mod SV afgravet i 2 store sæt, delvis skrånende skred i nord. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne store og prægtige Høj, der har 85 Skridt i Omkreds, er kun noget beskadiget i V. Siden, hvor der er Kartoffelkuler. Den er beligende 30 Skridt fra Ø. Skjel og lige saa langt fra N. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
61 Fods Tværmaal, 14 Fods Høide; flere Huller nedgravede, men i det Hele velbevaret, rund og lyngklædt. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,2 x 22 m. Hele Siden mod Sv. afgravet, i 2 store Sæt, delvis skraanende. Smaaskred i N. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 22 m. Hele Siden mod SV afgravet i 2 store Sæt, delvis skraanende Skred i Nord. Græsgroet i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)