Villerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-96

Fredningsnr.
1503103

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,5 x 22 m. I top flad sænkning 0,5 m dyb med dybere grube. Fra syd til nær top en indgravning med kartoffelkule. Græs-lynggroet i ager. Mellem høj sb. 96 (1503-103) og sb. 97 (1503-102) går en lav vold ca. 0,5 m høj og 3 m bred. Denne vold bør tages med i fredningen.
Undersøgelsehistorie  (9)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den søndre Høj er 50 Skridt fra V. Skjel og lige N. for Huset. Den er sunken meget midt i, og der er lidt Nedskred paa S. Siden. Den er 78 Skridt i Omkreds. Den nuværende Ejer har grøftet om og ligesom indhegnet disse to Høje [N. nr 283-284, svarer til sb. 96 og 97]. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
55 Fod Tværmaal, 8 Fod høi; Hul midt i Toppen; forøvrigt vel bevaret. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,2 x 22 m. I Top en flad Sænkning, 1/2 m. d., med en dybere Grube. Fra S. til nær Top en Indgravning med Kartoffelhave, 3 m. br., 1/2-1 m. d. Mellem 96 og 97 staar som en lav Jordbro, 6 m. l., 3 m. br. 1/2 m. h. - I ny Tid er de omgivne af et lavt, ved Pløjning højnet Jorddige. Efter beliggenheden bør ogsaa 96 fredlyses. (1916 Ejerskifte; ingen Ejer paa Stedet). Bevoksning: 1980: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 x 22 m. I Top flad Sænkning 0,5 m dyb med dybere Grube. Fra Syd til nær Top en Indgravning med Kartoffelkule. Græs-lynggroet i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 3,5 x 17,0 x 17,0 m. Som tidl. beskr., dog nu med tilgroet, flad aftrædning af nordre højside. Velbevaret højfod. Bemærk stor afvigelse i mål i forhold til tidl. beskr., uden at der kan konstateres nogen speciel forandring af højens udseende. Bevoksning: 1980: Græs

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager, ligger syd for 1503102.

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)