Villerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-97

Fredningsnr.
1503102

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/7 1903, husejer Mette Marie Larsen Diplom Afmærkn.: MS 1912, ved løjtnant L. Lassen Høj, 3,2 x 18 m. Top let sænket. Imellem høj sb. 96 (1503- 103) og høj sb. 97 (1503-102) går en lav vold ca. 0,5 m høj og 3 m bred. Denne vold bør tages med i fredningen.
Undersøgelsehistorie  (8)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kun 7 Skridt N. for er denne kjønne, ubeskadigede og lynggroede Høj. Den er ganske flad ovenpaa og 70 Skridt i Omkreds. Den nuværende Ejer har grøftet om og ligesom indhegnet disse to Høje [N. nr 283-284, svarer til sb. 96 og 97]. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
52 Fod Tværmaal, 8 Fod høi; lille Sænkning midt i; forøvrigt vel bevaret. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,2 x 18 m. Top let sænket. Mærkesten i vestre Side, fredlyst. Mellem 96 og 97 staar som en lav Jordbro, 6 m. l., 3 m. br. 1/2 m. h. - I ny Tid er de omgivne af et lavt, ved Pløjning højnet Jorddige. Efter beliggenheden bør ogsaa 96 fredlyses. (1916 Ejerskifte; ingen Ejer paa Stedet). Bevoksning: 1980: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,2 x 18 m. Top let sænket. Imellem Høj 96 og 97 gaar en lav Vold ca. 0,5 m høj og 3 m br. Denne Vold bør tages med i Fredningen.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager. Ligger nord for 1503103.

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)