Tygstrup Hede
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-103

Fredningsnr.
1503104

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/12 1878, præsteembedet. Afmærkn.: MS 1912, ved løjtnant L. Lassen. Høj, 1,7 x 12 m. Lyngklædt i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lidt S. for og midt imellem begge Stevn'højene ligger denne mindre. Den er ubeskadiget og 58 Skridt i Omkreds. Ved Ø. Siden er en rund skaalformig Fordybning. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille, urørt Hedehøi. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,7 x 12 m. Mærkesten i Sydside; fredlyst. Ligger i Statsplantage. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,7 x 12 m. Lyngklædt i Plantage.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som beskr. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mos- og græsklædt i plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)