Taabel
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-107

Fredningsnr.
1503128

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Højrest, ganske forgravet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Høj er 90 Skridt Ø. for Savs Daas [sb. 105] og hører vistnok Vestervig Sogn til, om end Skjellet muligen gaaer over N. Siden. Den er udkastet i Ø. Siden fra forrige Tider, eller Ø. Siden er baade udkastet og afklædt. Det har været en jevn stor Høj, og i Fordybningen foroven groer Graaris-Pil frodigt. Baade i dette Matr. No. Ø. for Højen og i den tilgrændsende Grurup Hede er en vidtstrakt Grusgrav, og, siden Meddeleren besøgte der, har han faaet at vide, at dernede, etsteds Ø. for Højen, har været en af Catholicismens hellige Kilder.

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jevnstore Høie, ødelagt [E. 295-296, svarer til sb. 107-108].

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N: jævnstor; nu ødelagt ved Grusgrav; kun lidt Rand er tilbage.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en højrest der ligger i plantage. Usikker identifikation ud fra de foreliggende beskrivelser. Formentlig er fortidsmindet den "top", som en smal skovsti fører henover sydøst for langhøjen 150311.

Litteraturhenvisninger  (0)