Spolum
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-117

Fredningsnr.
1503108

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 10 m. Smuk lille, toppet høj, dog beskadiget mod NØ, hvor den støder til en grusgrav. Lyngklædt i ny- plantet hede. Vejlegaard, matr.nr. 1e: Høj i skel til matr.nr. 1c af Spolum.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Naar man staaer paa denne lille, kjønne, grønne Høj, der er blot 41 Skridt i Omkreds og næsten ubeskadiget, og ser mod N. eller NV., har man Jens Jensen Murers Høj (283) [sb. 96] tæt forbi Søren Pedersens Ø. Høj (282) [sb. 112]. En skaalformig Fordybning Ø. for er tydelig at se, skjøndt Marken vist har været pløjet her. Vejen i Ø. til Anders Overgaards Hus og den til "Nørrehøj" (298) [sb. 116] deler sig just her ved S. Siden ad denne lille Høj. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille, velbevaret. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 10 m. Velbevaret. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 10 m. Smuk lille toppet Høj, dog beskadiget mod NØ, hvor den støder til en Grusgrav. Lyngklædt i nyplantet Hede.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som beskr. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i skovens vestkant.

Litteraturhenvisninger  (0)