Vejlegaard
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-121

Fredningsnr.
1503110

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/10 1916. Boelsmand Ole Nielsen, Lyngbjerggaard Diplom Høj, 2,8 x 17 m. Mod NV er der taget grus alt for tæt ind til højen. Mod NØ foretaget en nu tilgroet afgravning af højen; her ses en sten på en koltrings størrelse.
Undersøgelsehistorie  (8)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Høj er 48 Skridt N. for den forrige og paa den anden Side ad den nye Vej. Det har været en kjøn Høj med flad Top, og den er 70 Skridt i Omkreds; men en vældig Grusgrav, der strækker sig Ø. og N. om, har bevirket Nedskred. Bevoksning: 1980: Græs

1876 Grus-/sandgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund og udmærket bevaret undtagen mod Øst og Nord, hvor en Grusgrav i Banken bevirker Neskred. 48 Fods Tværmaal, 9 Fod høi. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,8 x 17 m. I N. er ca. 1/8 nedstyrtet i en Grusgrav i ældre Tid, nu tilgroet; staar med skraa Side, hvori ses et Hjørne af et snarest mandslangt Kammer (Endestenen ca. 1/2 m. stor), med Retning omtrent Sø-Nv., i Højens nordøstre Side, med Bunden ca. 1 m. under Overflade og over Bund, ca. 1 m. fra Centret, antageligst fra Bronzealderen. - Fredlystes 26/9 af Bolsmand Ole Nielsen. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,8 x 17 m. Mod NV er der taget Grus alt for tæt ind til Højen. Mod NØ foretaget en nu tilgroet Afgravning af Højen; her ses en Sten paa en Koltrings Størrelse.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr. Omtalte sten ved afgravning imod NØ er ikke synlig længere. Bortset fra beskadigelserne ved afgravning af høj i NØ er den velbevaret med helt ubeskadiget højfod. ********************************************* Genbesigtigelse 12.5.1986: Film: 001/02/03. Høj som beskr. CLB Bevoksning: 1980: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Temmelig tilgroet, ligesom omgivelserne også er vanskeligt fremkommelige.

Litteraturhenvisninger  (0)