Spolum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-122

Fredningsnr.
1503112

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,6 x 14 m. Flad afgravning i SV, 3 x 4 m bred. Østre halvdel fornylig overpløjet som led i nybrydning af hede. NM I: Ejeren lovede at lade det gro til igen. Besigtiges ved lejlighed.
Undersøgelsehistorie  (9)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved den anden Side ad den nye Vej (S.) og circa 100 Skridt SO. for Huset, 17 Skridt fra Grurup Skjel, er denne Høj. Den har en nyere Udkastning mod SV. og en ældre mod V. og N.V. Den er flad ovenpaa og har 57 Skridt i Omkreds. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
36 Fods Tværmaal, 6 Fods Høide; udgravet og ødelagt. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,6 x 14 m. Mod Sø. en flad Afgravning, 3 x 4 m. br., i Ø. en lille Brink. Fredlystes som 121, dog at Dekl. foreløbig ikke thinglæses, idet Ejendomsretten er uvis. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,6 x 14 m. Flad Afgravning i SV, 3 x 4 m bred. Østre Halvdel fornylig overpløjet som Led i Nybrydning af Hede. Ejeren lovede at lade det gro til igen. (Se Journ. Nr. 868/43). Besigtiges ved Lejlighed.

1943 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 868/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 868/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Påtale til ejeren om at stoppe overpløjning af højen.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 1,6 x 9,5 x 9,5 m. Nordvestre og sydvestre højside let indsænkede. På N- og NØ-side gl., nu tilgroet aftrædning med op til 20 cm. høj brink. Højfod beskadiget ved for tæt pløjning imod Ø, V og S. Gl. skade. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsynet gennemført. Græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)