Spolum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-123

Fredningsnr.
1503113

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/7 1903. Boelsmand Chr. Fogh Diplom Høj, 3 x 20 m. I NØ 3 m bred, flad afgravning. Der pløjes for tæt op til højen, der ligger lynggroet i nybrudt hede. NM I: Påtalte den nære pløjning. Ejeren lovede at lade plø- je udenom i fremtiden.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Omtrent lige S. for Husets Vestende og 35 Skridt fra nysnævnte Høj [sb. 122] ligger denne, der har 75 Skridt i Omkreds. Den ligger som paa en Terrasse, der gaaer Ø. og S. om den; den har flad Top, men der er Nedskred - vist ikke Udkastning - mod N. - I Lyngen SO. for er en skaalformig Fordybning. Et Skjel er 49 Skridt S. for. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
36 Fods Tværmaal, 7-8 Fods Høide; den ene Side udkastet. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,0 x 20 m. Mod Nø. en ganske flad Afgravning, 3 m. br. Fredlystes som 121, dog at Dekl. foreløbig ikke thinglæses, idet Ejendomsretten er uvis. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 20 m. I NØ 3 m bred flad Afgravning. Der pløjes for tæt op til Højen, der ligger lynggroet i nybrudt Hede. NB. Paatalte den nære Pløjning. Ejeren lovede at lade pløje udenom i Fremtiden.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Top svagt indsænket mod N og S. På NV-lige højside let fordybning. På nordre, nordøstre og østre højside gl., nu tilgroede kreaturaftrædninger stedvis med op til 0,2 m. høje kanter. Højfod har været pløjet for tæt. Der holdes nu pæn afstand. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)