Vejlegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-125

Fredningsnr.
1503111

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/7 1903. Boelsmand Chr. Fogh Diplom Afmærkn.: MS. 1912, ved løjtnant L. Lassen Høj, 2 x 16 m. Vestsiden fladt afgravet, foroven lav brink. Fod afpløjet i syd. Lynggroet i udyrket, lille hedestykke.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N. for Foghs Gaard, S. for en ny Vej til Grurup, er en Høj, som er 68 Skridt i Omkreds. Der er et stort Hul i V. Siden, hvor en Stensætning sidder frem foroven. Toppen er hel. Udentvivl er der en skaalformig Fordybning SO. for, hvilket dog ikke er let at afgjøre. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
40 Fods Tværmaal, 7-8 Fod h. Udgravning begyndt. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,0 x 16 m. Vestre Side er fladt afgravet og staar foroven med en lav Brink; Fod afpløjet i Syd. Mærkesten i nordre Side; fredlyst. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 16 m. Vestsiden fladt afgravet, foroven lav Brink. Fod afpløjet i Syd. Lynggroet i udyrket lille Hedestykke.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 2,0 x 13,0 (Ø/V) x 12,0 (N/S) m. På hele V- og N-side gl., nu tilgroet kreaturaftrædning, mest tydelig imod N med op til 0,2 m. høj brink. På SV- og S-lige højside nyere kreaturaftrædninger (ant. 2-3 år gl.), kun delvis bevokset. Fod let afpløjet i S. M.S. ligger brækket ved nordre fod. Bevoksning: 1980: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FMsten stillet op igen ved nordlige fod. Græsklædt i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)