Stolpegården
Anlæg og datering  (2)
Diverse anlæg og genstande, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Mindre konstruktion - "ni stolpe" konstruktion".

Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Bopladsspor fra jernalder fundet i udkanten af anlægsfeltet.

Undersøgelsehistorie  (12)
2015 Museal prøvegravning
Journal nr.: KNV00300-07
Museum Sydøstdanmark
Arkæologisk forundersøgelse af 38000 m2 stort areal forud for byggemodning.

2015 Museal udgravning
Journal nr.: KNV00300-06
Museum Sydøstdanmark
Udgravning Etape 1.3

2015 Museal udgravning
Journal nr.: KNV00300-05
Museum Sydøstdanmark
Arkæologisk udgravning, bopladsområde yngre bronzealder, ældre/yngre jernalder.

2015 Museal prøvegravning
Journal nr.: KNV00300-03
Museum Sydøstdanmark
Forundersøgelse Etape 1.3

2015 Museal prøvegravning
Journal nr.: KNV00300-02
Museum Sydøstdanmark
Ved den arkæologiske forundersøgelse er der påvist væsentlige jordfaste fortidsminder i form af hustomter og gruber; bopladssporene repræsenterer bebyggelser der typologisk er dateret til ældre og yngre jernalder og muligvis også yngre bronzealder. Der er desuden konstateret flere anlæg med flintredskaber der tolkes som rester af et neolitisk kultur/dyrkningslag.

2015 Museal prøvegravning
Journal nr.: KNV00300
Museum Sydøstdanmark
Ved forundersøgelse med søgegrøfter fandtes et stort antal recente og naturskabte fyldskifter samt et mindre antal forhistoriske anlæg, primært spredte og små stolpehuller. Af disse indgår 9 i en mindre konstruktion i den østlige udkant af det undersøgte areal. Dertil fandtes to mindre kogegruber. De fundne anlæg gav ikke anledning til yderligere arkæologisk aktivitet på stedet, og arealet anses for færdigundersøgt.

2015 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: KNV00300
Museum Sydøstdanmark
Forundersøgelse forud for anlægsarbejde.

2016 Museal udgravning
Journal nr.: KNV00300-08
Museum Sydøstdanmark
Arkæologisk udgravning af ca. 4000 m2 stort areal. Etape 2.0 af udstykningen ved Stolpegård.

2018 Museal prøvegravning
Journal nr.: KNV00300-09
Museum Sydøstdanmark
Forundersøgelse af Etape 3.1 og Etape 3.2.

2019 Museal forundersøgelse
Journal nr.: KNV00300-10
Museum Sydøstdanmark

2020 Museal udgravning
Journal nr.: KNV00300-12
Museum Sydøstdanmark
Arkæologisk udgravning Etape 3.1

2020 Museal forundersøgelse
Journal nr.: KNV00300-10 Tillægsbudget
Museum Sydøstdanmark
Forundersøgelse af Tillægsareal til Etape 3.1

Litteraturhenvisninger  (0)