Tygstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-167

Fredningsnr.
150227

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,6 x 15 m. Flad top med sænkning i NV og nord. Brede sænkninger i siden mod SV og NV. Der pløjes for nær til høj- foden hele vejen rundt. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
49 Skridt Ø. for S. Siden af sidstnævnte Høj (201) [sb. 168] ligger denne, som holder 72 Skridt i Omkreds. Dens Top er helt borte, og der er mange grimme Huller i den. Det ser ud til at have været en stor Høj; der er Lyng paa den; den er kun et Par Skridt fra S. Skjel. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Synes at have været en stor Høi - ødelagt. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,6 x 13 m. Flad Top med smaa flade Sænkninger. Mindre Sænkninger i Nv., N. og større, 2 m. br. i Sv. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,6 x 15 m. Flad top med sænkniger i NV og N. Brede sænkninger i siden mos SV og NV. Der pløjes for nær til højfoden hele vejen rundt. Græsgroet i ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskr. Hertil: Højfod står med op til 30 cm. høj, nu tilgroet, brink hele vejen rundt. Imod S dog mindre, op til 40 cm. højt parti uden vegetation. Disse skader fremkommet ved pløjning for tæt til højfod - allerede anført i tidl. beskr. Gl., nu delvis tilgroet dynge marksten på SV-lige højside. ** Seværdighedsforklaring ** Del af flot beliggende højgruppe. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i afgræsset ager. På højens vestside læbælte.

Litteraturhenvisninger  (0)