Søndervig Tracé
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180407-71

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Grubehus, Jernalder (dateret 175 - 1066 e.Kr.)

Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (5)
2015 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ARV 55
ARKVEST Arkæologi Vestjylland
På baggrund af aftale med bygherre udarbejdes budget for en forundersøgelse af dele af tracé areal forud for etablering. Bygherre vil gerne museet er færdige inden de går igang.

2015 Diverse sagsbehandling
ARKVEST Arkæologi Vestjylland
Arkæologi Vestjylland har set på det medsendte materiale. Det ansøgte området befinder sig indenfor et område, hvor museet ikke uden en forudgående forundersøgelse kan udtale sig om hvorvidt der er fortidsminder og deres væsentlighed. Ved Kloster vil tracéet krydse et område der allerede er kendt af museet med sen jernalder- og vikingetidsbebyggelse. Topografisk er det forventeligt, at der kan være fortidsminder på området langs Søndervig Landevej indtil Klevevej. Derfor vil museet foreslå en forudgående forundersøgelse af de første ca. 1400 meter fra transformatorstationen ved Kloster. På den resterende del af tracé kan museet med dette brev meddele at sandsynligheden for skjulte fortidsminder er minimal og en forundersøgelse derfor ikke nødvendig.

2018 Museal udgravning
Journal nr.: ARV 259
ARKVEST Arkæologi Vestjylland
Budget for udgravning på baggrund af resultaterne fra forundersøgelsen. Koncentrationen af fortidsminder er i områdets sydlige og sydøstlige del meget høj, se den røde polygon på vedhæftede kort. Her er primært tale om fund fra århundrederne efter Kristi fødsel, fund af hustomter og hegnsforløb i flere faser samt fund af grøfter og gruber. Men der er også ældre fund indenfor den røde polygon – måske én eller to overpløjede gravhøje. Højene kan stamme fra yngre stenalder, formodentlig opført over en enkelt begravelse men de indeholder tilsyneladende også sekundære begravelser i form af brandgrave. Alt i alt er der tale om et meget intensivt fortidsminde areal.

2018 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ARV 259
ARKVEST Arkæologi Vestjylland
Resultater for forundersøgelse ved Nørby, Holmsland vores jour. Nr. ARV 259 Museet fandt væsentlige fortidsminder i forundersøgelsen. Koncentrationen af fortidsminder er i områdets sydlige og sydøstlige del meget høj, se den røde polygon på vedhæftede kort. Her er primært tale om fund fra århundrederne efter Kristi fødsel, fund af hustomter og hegnsforløb i flere faser samt fund af grøfter og gruber. Men der er også ældre fund indenfor den røde polygon – måske én eller to overpløjede gravhøje. Højene kan stamme fra yngre stenalder, formodentlig opført over en enkelt begravelse men de indeholder tilsyneladende også sekundære begravelser i form af brandgrave. Alt i alt er der tale om et meget intensivt fortidsminde areal.

2018 Byggeri og anlæg
ARKVEST Arkæologi Vestjylland
I forbindelse med Vesterhav Syd Møller udvides transformatorstion Søndervig.

Litteraturhenvisninger  (0)