Trøldhyv
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-182

Fredningsnr.
150230

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/8 1916, gdr. Niels Chr. Poulsen, Bakgaard pr. Vestervig. Diplom Langhøj, "Troldhøj", 1,6 x 13,5 x 27 m (N-S) med flad over- del-sænkning i vestsiden 2 m bred, 0,5 m dyb. På højens si- der er al plantevækst ganske aftrampet og jordsiderne me- get fortrampede. Kun på toppen græsvækst. Der pløjes for tæt og lidt opad nordsiden.
Undersøgelsehistorie  (9)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gaardens Bestyrer siger, at det skulde nok ejentlig være "Trældhyv" og ikke "Trøldhyv(=Troldehøj). Det er dog nok snarere en Dysse end en Høj, da den er 37 Skridt lang og 14 bred. Toppen er borte, større og mindre Sten ligge ovenpaa, og der er ny Kartoffelkuler i V. Siden. Retningen er NNV-SSO. Den forrige Ejer skal her have fundet et Sværd og flere Ting, der bleve afhændede til en Broder, han havde. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Troldhøi, en langagtig Banke - uvist om det er en Langhøi. Den forrige Eier har i den fundet et Sværd m. m. [skitse i sognebeskrivelsen]. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i N-S., 27 m. l., 13,5 m. br. 1,6 m. h., med flad Overdel. Omtrent midt i vestre Side en Sænkning, 2 m. br., 1/2 m. d. Et vestligt Parti har været overpløjet. N: Der skal være fundet et Sværd. m. m. - Fredlystes med Nr. 185 af Gaardejer N. Chr. Poulsen, Bakgaard. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, "Troldhøj", 1,6 x 13,5 x 27 m (N-S) med flad overdelsænkning i vestsiden 2 m bred, 0,5 m dyb. På højens sider er al plantevækst ganske aftrampet og jordsiderne meget fortrampede. Kun på toppen græsvækst. Der pløjes for tæt og lidt op ad nordsiden. (Journ. nr. 866/43)(16/11-43) om at indhegne højen).

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Dyrs aktivitet
Journal nr.: 866/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 866/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Påtale til ejeren om at fjerne kreaturerne fra højen.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj, "Troldhøj". Plan topflade. Tidligere beskrivelses sænkning i V-side af topflade ikke synlig. Mindre ca. 10 cm. dyb forsænkning midtpå i højens midterakse. Hovedparten af de tidligere beskrevne kreaturskader nu tilgroede. På højside ses op til 0,2 m. høje, delvis bevoksede brinker. Nyere (fra 1979 ell. 1980) kreaturnedtrampning af specielt højens S-lige kortside, hvor højfyld er blottet i en 0,3-0,4 m. høj brink. Foran denne er vegetation aftrampet. Langs højens Ø-fod ligeledes betydelige beskadigelser. Mindre nedtrampning af fod på nordre kortside. Højen indhegnet for nylig. Der bør lægges et par lags jord på skader ved specielt S-lige kortside. *********************************************** Genbesigtigelse 23.6.1981: Ejer pålagt at lægge jord på kreaturskader på højens S-side inden 1.1.1982. Ejeroplysning på skema. JHB *********************************************** Genbesigtigelse 2.5.1983: Beskadigelse i S delvis udbedret, men den tidl. beskrevne brink stadig synlig, omend lavere. Kun meget sparsom bevoksning på det udbedrede parti, samt på Ø-siden. Der pløjes for tæt til V- og S-siden og der sås et traktorspor over det nederste af Ø-siden. Der blev anmodet om, at der blev sået græs i de bare partier, samt evt. lagt lidt mere muld på i S. Pålæg om at pløje i større afstand fra højfoden. Fotos: Film ALO 1983/006, fot. 1-2. ALO Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Græsklædt langhøj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)