Tygstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-185

Fredningsnr.
150228

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.:24/8 1916, gdr. Niels Chr. Poulsen, Bakgaard pr. Vestervig Diplom Høj, 2,5 x 18 m. Flad top. I vest fra top til fod 4 m bred, 0,6 m dyb gravning. Foden aftrådt mod nord og står med ca. 0,5 m ubevokset brink.
Undersøgelsehistorie  (9)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Høj er 20 Skridt Ø.N.O. for den sidste beskrevne (205) [sb. 184], 20 Skridt fra Ø. Skjel og 28 N.V. for Jens Callesens Hus, samt ca. 100 Skridt fra SØ. Hjørnet af dette Hedeskifte. Toppen er borte, og i en Udkastning i SV. ligge nogle Stenkløvninger. Det er en stor lynggroet Høj. NB. Fra disse to Høje (205&6) [sb. 184 og 185] skraaner Heden stærkt mod N., og paa denne Skraaning ses ligesom Levninger af gamle, store Diger. Det er noget, en Oldgransker bestemt maatte se!! Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Toppen er borte; ødelagt. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,0 x 16 m., flad i Top. I vestre Side fra Fod til Top en 4 m. br., 2/3 m. dyb Gravning, hvorfra Jord er udkastet. Fredlystes som Nr. 182. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 18 m. Flad Top. I Vest fra Top til Fod 4 m bred, 0,6 m dyb Gravning. Foden aftraadt mod Nord og staar med ca. 0,5 m høj ubevokset Brink.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Flad top. I V fra top til fod 4 m. bred, 0,6 m. dyb gravning. På nordre højside gl., nu tilvokset, større kreaturskade, lyngbevokset. Nu næsten helt tilvokset 0,5 m. høj brink. Ved nordvestre højfod ligeledes delvis tilvokset brink. Vestre højfod aftrådt ved ny skade, samme tilfældet med søndre højfod, som går stejlt ned med større brink, hvis oprindelse kan være af ældre dato. Højen er hegnet, men alt for tæt på. Jord udlejet (lejeroplysning på skema) overfor hvem de nye skader blev påtalt d. 5.11.1980. Anmodede om at flytte hegn udenfor højfod. **************************************************** Genbesigtigelse 23.6.1981: Intet foretaget. Kvier på marken og beskadigelser på søndre højfod friske. Kraftig påtale overfor lejer, der gik ind på aftale om, at hegnet skulle være flyttet inden 15.7.1981. Anmodede iøvrigt om at lægge jord på skadet søndre højfod. JHB **************************************************** Genbesigtigelse 2.5.1983: Skade udbedret. Hegn i god afstand. ALO Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennem ført. Græsklædt høj i afgræsset mark.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Museal restaurering
Journal nr.: 2012-7.23.03/THY-0110
Kulturstyrelsen
Museal retablering

Litteraturhenvisninger  (0)