Vestervig
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-187

Fredningsnr.
150231

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/7 1903, gdr. Kristen Kristensen, Adbølgaard. Diplom Afmærkn.: MS 1912, ved løjtnant L. Lassen 1916 blev mærkestenen rettet og sat dybere. H. Kjær. Høj, 2,2 x 15 m. NØ-siden fra top til fod 4 m bredt, 0,3 m dybt indsænket, top let sænket. Overflade optrådt af kreaturer, dog tilgroet. Græsgroet i udkant af ager, mod vej.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor Skjelgrøft gaaer mod NO. om ved SO. Hjørnet. Det er en kjøn lynggroet, lille Høj, flad ovenpaa, ubetydelig udkastet i NV. og NO. En lille grøn Grøft fører mod NV. ud til en gammel Vej. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lynggroet lille Høi, gravet i. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,2 x 15 m. N.Ø. Side fra Top til Fod i 4 m. Bredde indsænket ca. 1/3 m., ligesaa Toppen let sænket. Overfladen har været aftraadt af Kreaturer. - Mærkesten i sv. Side, fredlyst. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,2 x 15 m. NØ-Siden fra Top til Fod 4 m bredt 0,3 m dybt indsænket. Top let sænket. Overflade optraadt af Kreaturer, dog tilgroet. Græsgroet i Udkant af Ager, mod Vej.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr. Hertil: På Ø-side af høj en nu tilgroet større kreaturskade med op til 40 cm. høj brink. Der pløjes lidt for tæt til højfod. Ny elmast 5 m. udenfor højfod. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager. Mod sydøst en grusvej.

Litteraturhenvisninger  (0)