Algade 33, Aalborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120516-129

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Hus (evt. med stald), Middelalder (dateret 1100 - 1300 e.Kr.)

Bageovn, Middelalder (dateret 1100 - 1300 e.Kr.)

Kulturlag, Udateret (dateret 1000 - 1500 e.Kr.)

Grubehus, Vikingetid (dateret 900 - 1000 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (7)
2015 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6488
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6488: Indsendelse af faktura nr. 1 med tilhørende statusrapport til orientering. Ved undersøgelsen fandtes husrester fra 1000-tallet og rester af et samtidigt eller ældre, men ellers udateret, muligt grubehus. Det overvejedes, om også 1000-tals huset var et grubehus. Fra 1000-tals horisonten fandtes spor efter handel med sølvafvejning og spor efter diverse metalhåndværk. Fra 1100-tallet fandtes rester af et yngre hus, der med en betydelig ovn må have været et beboelseshus, der formodentlig har vendt gavlen mod Algade mod nord.

2015 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6488
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6488: Indsendelse af Delbudget 2 for arkæologisk vandsoldning og metaldetektering af kulturlag fra udgravningsfelt på Algade 33, Aalborg.

2015 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6488
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6488: I forbindelse med en igangværende renovering af ejendommen Algade 33 i Aalborg har bygherre modtaget en meddelelse om standsning af jordarbejderne, da der er påtruffet væsentlige fortidsminder ved en arkæologisk overvågning af renoveringen. En arkæologisk undersøgelse er igangsat. Foreløbigt vurderes det, at de arkæologiske anlæg i tid strækker sig fra 900-tallet til høj- eller senmiddelalder. Anlæggene omfatter kulturlag og huskonstruktioner, bl.a. flere gulvlag og en ovn, foreløbigt dateret til 11-1200-tallet. Ældre end husfasen er et muligt grubehus, muligvis fra 900-tallet.

2016 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6488
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6488: Indsendelse af Delregnskab nr. 2 for Delbudget nr. 1 til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering.

2016 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6488
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6488: Indsendelse af Delregnskab nr. 1 vedr. Delbudget 2 med tilhørende beretning og kulturhistorisk rapport. Ved vandsoldning af arkæologiske kulturlag fra Algade 33 i Aalborg fandtes en lang række forskelligartede genstande, der placerer de ældste aktiviteter på lokaliteten til 1000-tallet. Disse aktiviteter fortsætter kontinuerligt frem til nyere tid. Genstandsfundene vidner om karakteren af bebyggelsen ved Østerå og belyser aspekter inden for dagliglivet og det personlige udstyr, såvel som aktiviteter i forbindelse med handel og håndværk.

2019 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6488
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6488: Indsendelse af Delregnskab nr. 2, svarende til sagens slutregnskab, og et samlet regnskab samt en statusrapport for 6488 Delbudget 2 vedr. vandsoldning til godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen.

2019 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6488
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6488: Indsendelse af samlet regnskab med tilhørende statusrapport for Delbudget nr. 1 til godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen.

Litteraturhenvisninger  (0)