Smidihyv
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-209

Fredningsnr.
150236

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Smedehøj", 4,5 m høj. I øst 4 m br. 1-1,5 m dyb grav- ning ind over midten. Mindre skader i siderne og større af- gravning i vestsiden. Bevokset med græs og gran i lille plantning.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved at nærme sig denne Høj fra NV. glædes man til at kunne besøge et stort og godt bevaret Oldtidsminde; men saasnart man kommer til Ø. Siden, paakommer der En en forfærdelig Afsky. Der har man nemlig kastet en uhyre dyb og bred Skure længere ind end til Midten, og det skal Guldtørst været Skyld i. Forresten er der Kartoffelkuler i SV. Ovenpaa, ved S. Siden af Kløften, groer Marehalm. Omkredsen er 96 Skridt. Den er 22 Skridt fra Ø. Skjel. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Smidihyv, stor, stærkt ødelagt Høi. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Smedehøj", anselig, 4,5 m. h. Fra Ø. er ind i Højen ført en indtil 4 m. br., 1-1,5 m. d. Gravning ind over Midten; er vel udgravet. Mindre Skar i Siderne. Gravningen foretoges ca. 1875 efter Sten, der dog ikke fandtes. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Smedehøj", 4,5 m høj. I Øst 4 m bred, 1-1,5 m dyb Gravning ind over Midten. Mindre Skader i Siderne og større Afgravning i Vestsiden. Bevokset med Græs og Gran i lille Plantage.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskr. Hertil: Ved S-lige højfod nu tilgroet gl. kreaturskade med op til 30 cm. høj brink. Sider i gravning i top delvis blottede. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)