Boulevarden 5, Aalborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120516-131

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Hus (evt. med stald), Vikingetid (dateret 1200 - 14050 e.Kr.)

Kulturlag, Middelalder (dateret 1200 - 1450 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
2015 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ÅHM 6491
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6491: Der blev ved overvågningen fundet spor efter bebyggelse fra omkring år 1200. Bebyggelsen er primært registreret i profiler, da det kom i stand med bygherre, at lagene ikke skulle forstyrres i fladen mere end absolut påkrævet for byggeprojektet. Desuden blev der fundet en del genstande; herunder en runeamulet i bly. Amuletten er fra 1200-tallet, og på den er der indridset runer, sandsynligvis en besværgelse til hjælp mod det onde. Desuden fandtes en del af et klinkbygget skib af samme type som vikingetidens skibe. Den fundne del stammer dog sandsynligvis fra perioden lige efter vikingetiden.

2015 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: ÅHM 6491
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6491: I forbindelse med et større projekt med understøbning af ejendommen Boulevarden 5´s fundamenter ønsker museet at overvåge dette anlægsarbejde, da der kan påtræffes kulturlag og muligvis konstruktioner fra Aalborgs middelalder og renæssance.

2017 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ÅHM 6491
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6491: Indsendelse af Delregnskab nr. 2 for forundersøgelsen til Slots- og Kulturstyrelsen.

2018 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ÅHJ 6491
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6491: Indsendelse af delregnskab nr. 3 (slutregnskab) med tilhørende samlet regnskab og statusrapport for forundersøgelsen til godkendelse hos Slots- og Kulturstyrelsen. Der blev ved forundersøgelsen fundet op til én meter kulturlag inden for den stående bygnings fundamenter. Kulturlagene dateres til 12- og 1300-tallet. Ydermere fandtes der bebyggelsesspor fra o. 1300 og en skibsdel samt en blyamulet med runer på.

Litteraturhenvisninger  (0)