Vesterby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-235

Fredningsnr.
150256

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 11/8 1898, gdr. Jens Peter Jensen, Gl. Seirsbøl Diplom Afmærkn.: MS 1909, ved Søegaard. Høj, 2,6 x 24 m. Overfladen uregelmæssig, top afgravet fra NØ skråt mod SV. Nordfod afpløjet og med delvis tilgroet skrænt. Afgravning 3 m bred i NV. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne store og anselige Høj er S.t.V. for Jens Christensens Gaard i Adbøl, 10 Skridt fra Nordskjellet og 210 Skridt fra NO- Hjørnet. Der er blot nogle Kartoffelkuler deri, ellers er den ubeskadiget. Den er 107 Skridt i Omfang. - Her S for i en Bue strækker sig en Forhøjning som et ældgammelt Dige. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor og anselig; i det Hele velbevaret. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,6 x 24 m. Overfladen er temmelig uregelmæssig. Toppen afgravet, fra Nø. skraat mod Sv., med flade Sænkninger. N. Fod afpløjet. Flad Afgravning, 3 m. br., i Nv. Fod i Nø og Nv. for tæt tilpløjet. Mærkesten i østre Side, fredlyst. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,6 x 24 m. Overfladen uregelmæssig, Top afgravet fra NØ skraat mod SV. Nordfod afpløjet og med delvis tilgroet Skrænt. Afgravning 3 m bred i NV. Græsklædt i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrevet. Den omtalte 3 m. brede afgravning i NV er en gl., nu tilgroet kreaturskade. På S-lige højfod en mindre rydningsbunke best. af hovedstore marksten. Bør fjernes. *********************************************** Genbesigtigelse 26.6.1981: Dynge af marksten på højfod mundtligt påtalt overfor ejer, der lovede ikke at kaste flere sten på højfod. Ejeroplysning på skema. JHB Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager. Læbælte ved højens nordside. Omtalte rydningssten ikke set.

Litteraturhenvisninger  (0)