Skaadbjerrehyv
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-229

Fredningsnr.
150255

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 18 m. Toppen helt afgravet og flad. Siderne afgra- vede og ujævne, særlig mod vest.
Undersøgelsehistorie  (6)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Høj er nu moderniseret saaledes, at den ikke er værd at kaldes et Oldtidsmindesmærke; den ser snarere ud som et Batteri. Den er ved SO Hjørnet af Gaardens Lade. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skadbjerghøi; ødelagt Høi. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 18 m. Toppen helt afgravet og flad. Siderne afgravede og ujævne særlig mod Vest.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrevet. Ulovligt opført hus på højtop fjernet. Skråstiver til telefonmast har været gravet ind i højside, nu også fjernet cf. F3372/63. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj bag gård Ager mod syd og øst.

Litteraturhenvisninger  (0)