Vestervig Kloster
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-248

Fredningsnr.
150258

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/8 1916. Gdr. Nikolaj Søren Christensen, Vestervig Kloster Hedegård Diplom Høj, af "Tvillinghøje", 1,8 x 18 m. Forefandtes ved besig- tigelsen overpløjet, hvilket blev påtalt. Højen skal atter gro til. NM I: Besigtiges ved lejlighed.
Undersøgelsehistorie  (9)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne lille overpløjede Knold er lidt V.N.V. for Tvillinghøje [N. 108, svarer til sb. 249] Skulde der blive Spørgsmaal om at faa Tilladelse til at udkaste Høje, ville en saadan Ejer som Herr Sindbjerg vel blive let at komme tilrette med, da Højen dog ere ødelagte ved Pløjning. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløiede [E. 109-110, svarer til sb. 248 og 244]. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,8 x 18 m. I ældre Tid overpløjet, nu beplantet. Højene 248-49 fredlystes af Gaardejer Søren Nie. Christensen, Vestervig Kloster Hedegaard. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 861/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Påtale til ejeren om at undlade overpløjning af højen. Der blev besluttet at frede et areal omkring højene sb. 248 og 249 af ca. 25 x 36 m størrelse.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Tvillinghøje", 1,8 x 18 m. Forefandtes ved Besigtigelsen overpløjet, hvilket blev paatalt. Højen skal atter gro til. (Journ. Nr. 861/43). NB. Besigtiges ved Lejlighed.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 861/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrevet. Hertil: Svære kreaturskader: V-lige del af højtop samt del af SV- og N-side helt uden vegetation. Denne afslidning af græsdækket fortsætter til 1502:59. Ø-lige højside har partielt afslidte partier. Skaderne mundtligt påtalt overfor ejer. Krævede hegning af 1502:58+59 inden forår 1981. Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Nydelig, lidt udflydende høj, sammemnygget med nr. 150259. Græsklædt i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)