Tvillinghyv'
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-249

Fredningsnr.
150259

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/8 1916. Gdr. Nikolaj Søren Christensen, Vestervig Kloster Hedegård Diplom Høj, af "Tvillinghøje", 1,5 x 15 m. Iøvrigt som Nr. 1502-58 (sb.248).
Undersøgelsehistorie  (9)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tvillinghøje ligge omtrent 300 Alen SSV. for Milepælen paa Nessundsvejen og omtrent halv saa langt lige V. for Chr. Sindbjergs Hus (der vender i S.-N.). Diesse Tvillinger, der ligge paa en temmelig høj Banke og have været store i S.-N. for hinanden eller i hinanden bygte Høje, ere nu overpløjede, skjøndt det maa have kostet baade Mennesker og Heste stor Ulejlighed at overvinde Stejlheden. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tvillinghøie, engang store, nu nedpløiede. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 15 m. I ældre Tid overpløjet, nu beplantet. Højene 248-49 fredlystes af Gaardejer Søren Nie. Christensen, Vestervig Kloster Hedegaard. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 861/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, af "Tvillinghøje", 1,5 x 15 m. Iøvrig som Nr. 248. [Forefandtes ved Besigtigelsen overpløjet, hvilket blev paatalt. Højen skal atter gro til. (Journ. Nr. 861/43). NB. Besigtiges ved Lejlighed.]

1943 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 861/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Påtale til ejeren om at undlade overpløjning af højen. Der blev besluttet at frede et areal omkring højene sb. 248 og 249 af 25 x 36 m størrelse.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskr. Svære kreaturskader. Del af N-lige højside samt hele centrale del uden vegetation. Mindre afslidning ved S-lige højfod. Vdr. aftale se 1502:58. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Nydelig, lidt udflydende høj, sammemnygget med nr. 150258. Græsklædt i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)