Tvillingshyv'
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-251

Fredningsnr.
150257

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 10 (Ø-V) x 15 (N-S). Siden afgravet forneden hele vejen rundt og står her ubevokset. I virkeligheden er der kun midtpartiet af en høj tilbage. Overfladen ujævn og hul- let. Græsgroet i ager. Vestervig Kloster, matr.nr. 1u: Høj i skel til mart.nr. 1t.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tvillingshyv' [N. nr. 241 og 242, svarer til sb. 251-252]. Det er sært, at disse Høje kaldes saaledes, da der er 40 Skridt imellem dem. De ligge i Retning Ø.-V. for hinanden, N. for Landevejen. Den vestlige har en lille, gammel Udkastning mod N., et Hul ovenpaa mod NO. og en lille Plet som Nedskred i Ø. Der er skaalformig Fordybning mod NO. En anden Hulning mod SV. er vist fra nyere Tid. Højen er 79 Skridt i Omkreds. V. om er et ældgammelt Dige i S.-N., et andet Dige N. paa mellem Højene, og der er et Tværdige N. for. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tvillinghøie [E. 241-242, svarer til sb. 251-252] - (der er 40 Skridt mellem dem - begge lyngbegroede, velbevarede mellemstore Høie. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, fra N. 2,3, fra S. 3,2 m. h., 17 m. br. Fod let afpløjet, i N. en ringe Sænkning. Burde fredlyses. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 10 (Ø-V) x 15 (N-S). Siden afgravet forneden hele Vejen rundt og staar her ubevokset. I Virkelighed er der kun Midtpartiet af en Høj tilbage. Overfladen ujævn og hullet. Græsgroet i Ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 1,6 x 13,0 x 9,0 m. Stærkt afpløjet ved V-lige og Ø-lige side (ældre skade), deraf højens ovale grundrids. En del af top og vestre højside med sparsom vegetation. Overflade jævn. Restaureret af forrige ejer. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)