Tvillingshyv'
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-252

Fredningsnr.
1503120

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 11/8 1898, propr. L. Sørensen, Vestervig kloster Diplom Afmærkn.: MS 1909, ved Søegaard. Høj, 2,2 x 18 m. Toppen flad. Siden mod syd affladet. Flad afgravning mod øst. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tvillingshyv' [N. nr. 241 og 242, svarer til sb. 251-252]. Det er sært, at disse Høje kaldes saaledes, da der er 40 Skridt imellem dem. De ligge i Retning Ø.-V. for hinanden, N. for Landevejen. Den østlige Høj er 68 Skridt i Omkreds og mindre. Den er anlagt som paa en Terrasse, idet der gaaer et gammelt Dige V. om og ligesom en Forhøjning S. om. Nogle Skridt længere S. er et Dige i Ø.-V. Højen er flad ovenpaa, ubeskadiget og lynggroet som de andre herude. Naar man staaer her, maa man absolut spørge: hvad Tid er denne Cultur fra? Der har da vel ikke været saa storartede Creaturfolde herude in den mørke Hede - nogensinde ?? Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tvillinghøie [E. 241-242, svarer til sb. 251-252] - (der er 40 Skridt mellem dem - begge lyngbegroede, velbevarede mellemstore Høie. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,2-2,5 x 18 m. Lyngtørv skaarne i nordre Side. Mærkesten i søndre Side; fredlyst. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,2 x 18 m. Toppen flad. Siden mod Syd affladet. Flad Afgravning mod Øst. Græsklædt i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager med nybeskåret træ på østsiden.

Litteraturhenvisninger  (0)